Tích cực nâng cao năng lực chuyên trách dinh dưỡng, cộng tác viên dinh dưỡng thôn bản

29/12/2022
Ngày 28/12/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo năng cao năng lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. BS. CKII Nguyễn Đình Thoan- Phó Giám đốc Sở Y tế tham dự và chủ trì hội nghị.

Tích cực nâng cao năng lực chuyên trách dinh dưỡng, cộng tác viên dinh dưỡng thôn bản

Ngày 28/12/2022, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo năng cao năng lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. BS. CKII Nguyễn Đình Thoan- Phó Giám đốc Sở Y tế tham dự và chủ trì hội nghị.

Dự án 7 – Chăm sóc sức khỏe Nhân dân với mục tiêu chung là nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em là tăng cường khả năng tiếp cận của đồng bào dân tộc thiểu số đối với các dịch vụ chăm sóc có chất lượng về sức khỏe, dinh dưỡng cho bà mẹ, trẻ em góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được ban hành theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 ngày 18/11/2019 của Quốc hội.

Dự án có 06 chỉ tiêu cụ thể đạt được đến năm 2025, cụ thể:

- 90% phụ nữ có thai được khám thai định kỳ, sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế.

- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể gầy còm dưới 5%.

- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể nhẹ cân dưới 15%.

- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể thấp còi dưới 27%.

- Giảm tỷ số tử vong mẹ tại khu vực miền núi xuống còn 50 ca/100.000 trẻ đẻ sống.

- Giảm tỷ suất chết của trẻ em dưới 01 tuổi tại khu vực miền núi xuống còn 17 phần nghìn.

Chương trình triển khai tại các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ưu tiên sử dụng ngân sách hỗ trợ của trung ương để triển khai tại các xã khu vực III theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của TTCP phê duyệt giai đoạn 2021-2025. Nội dung và mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2022/TT-BTC ngày 4/3/2022 của Bộ Tài chính. Kinh phí thực hiện từ nguồn Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của TTCP.

Viện Dinh dưỡng sẽ tổ chức nhắm đến nhóm hoạt động “Chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời” cho bà mẹ, trẻ nhỏ lồng ghép trong chăm sóc trước, trong và sau sinh thực hiện theo Quyết định số 1896/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của TTCP ban hành Chương trình chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời nhằm phòng, chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam, từ đó thúc đẩy công tác tư vấn, truyền thông về dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời thông qua lồng ghép chăm sóc trước sinh tại cơ sở khám chữa bệnh tỉnh, huyện, xã và cộng đồng.

Triển khai thực hiện Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 6/11/2014 của Chính phủ về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo, Thông tư số 38/2016/TT-BYT ngày 31/10/2016 của Bộ Y tế quy định một số biện pháp thúc đẩy nuôi con bằng sữa mẹ tại các cơ sở khám chữa bệnh. Triển khai Quyết định số 5913/QĐ-BYT ngày 29/12/2021 của Bộ Y tế phê duyệt tài liệu “Tiêu chí và hướng dẫn đánh giá công nhận bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc”.

Nội dung triển khai về quy trình chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong và ngay sau đẻ (EENC) đối với sinh thường, sinh mổ để trẻ được bú sớm trong 1 giờ đầu sau sinh; nuôi dưỡng trẻ bằng phương pháp Căng-gu-ru để trẻ được bú mẹ hoàn toàn.

Viện Dinh dưỡng sẽ tập huấn kiến thức và thực hành về chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và cho con bú, nuôi con bằng sữa mẹ, ăn bổ sung hợp lý, theo dõi tăng trưởng, phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, quản lý suy dinh dưỡng tại cộng đồng.

Theo Quyết định số 2415/QĐ-BYT ngày 5/9/2022 hướng dẫn Dự án 7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là đơn vị đầu mối tổ chức triển khai mô hình chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu đời cho phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ tại địa phương. Mô hình được triển khai tại xã khu vực III theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của TTCP.

Như vậy, sau khi khảo sát ban đầu, tổng hợp báo cáo, đề xuất nhu cầu, các đơn vị sẽ triển khai tư vấn, hướng dẫn chăm sóc dinh dưỡng trong 1.000 ngày đầu lồng ghép trong chăm sóc trước sinh tại trạm y tế xã và tại cộng đồng. Thực hiện tốt quy trình EENC; tổ chức khám sàng lọc và đánh giá dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai 3 lần/thai kỳ/người (lồng ghép trong khám thai), trẻ em dưới 2 tuổi được khám 3 tháng/lần/trẻ (lồng ghép vào khám sức khỏe định kỳ cho trẻ em).

Tại các trạm y tế hoặc thôn bản, tổ chức trình diễn thức ăn cho trẻ dựa trên sản phẩm/thực phẩm địa phương, tham dự là phụ nữ có thai và bà mẹ có con dưới 02 tuổi, đồng thời tư vấn, hướng dẫn chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ có thai, khuyến khích hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ; giáo dục ăn bổ sung hợp lý, bổ sung vi chất dinh dưỡng. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là cơ quan đầu mối tổ chức việc giám sát hỗ trợ kỹ thuật cho huyện, xã về lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ các tuyến/đơn vị, thời gian tổ chức định kỳ và công tác báo cáo.

Đối với nội dung cung cấp sắt cho phụ nữ có thai, thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 4944/QĐ-BYT ngày 27/11/2014 hướng dẫn quốc gia về phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng và các hướng dẫn của đơn vị chuyên môn Bộ Y tế. Lưu ý không thực hiện trên địa bàn các xã trùng lặp với Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Chương trình Giảm nghèo).

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tổ chức tập huấn cho cán bộ trạm y tế xã để triển khai các can thiệp dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời; tập huấn cho cộng tác viên dinh dưỡng thôn bản hoặc y tế thôn bản để triển khai các can thiệp dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời. Tổ chức đào tạo mỗi thôn/bản 01 cán bộ chuyên trách dinh dưỡng. Các địa phương, tùy theo khả năng cần xây dựng chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cộng tác viên dinh dưỡng tại các thôn bản thông qua hỗ trợ hàng tháng. Mỗi thôn/bản hỗ trợ 01 cán bộ dinh dưỡng chuyên trách với mức 50.000 đồng/tháng. Uu tiên hỗ trợ cộng tác viên dinh dưỡng của 15.518 thôn khó khăn khu vực III của 39 tỉnh có dự án./.

Anh Huy

02/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045

98/2021/NĐ-CP

Quản lý trang thiết bị y tế

20/2021/TT-BYT

Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế

7937/VPCP-QHQT

V/v áp dụng “Hộ chiếu vắc-xin” và các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế

285/TB-VPCP

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19

1265/HD-BCĐ

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NGƯỜI MẮC COVID-19 TẠI NHÀ

38/TB-UBND

Kết luận của UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 25/01/2022

48/TB-UBND

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu kiêm Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 11/02/2022

38/TB-UBND

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân kiêm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 25/01/2022

509/UBND-KGVX

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂN DẦN 2022

1242/QĐ-BYT

Tài liệu hướng dẫn phục hồi chức năng và tự chăm sóc các bệnh có liên quan sau mắc Covid-19

1341/QĐ-BYT

Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch Covid-19

1265/BYT-DP

Phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh

775/QĐ-BYT

Về việc ban hành Hướng dẫn chăm sóc, quản lý tại nhà đối với phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú và trẻ sơ sinh mắc COVID-19

1265/BYT-DP

Phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh

906/SYT-NVYD

TĂNG CƯỜNG TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

786/SYT-NVYD

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến 16h ngày 21/02/2022

786/SYT-NVYD

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến 16h ngày 21/02/2022

694/SYT-NVYD

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến 17h ngày 15/02/2022

670/SYT-NVYD

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến 16h ngày 14/02/2022

348/KSBT-TCHC

Cập nhật thông tin người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí

257/QĐ-KSBT

Về việc ban hành hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/ IEC 17025: 2017

162/QĐ-KSBT

Về việc công khai dự toán ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2022 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

199/QĐ-KSBT

Ban hành Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo công tác cải cách hành chính của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

219/QĐ-KSBT

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban biên tập Bản tin Giáo dục sức khỏe

310/BTTTT-ƯDCNTT

Công văn số 310/BTTTT-ƯDCNTT ngày 10/02/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Tổng đài tư vấn các dịch vụ
Số ĐIỆN THOẠI
Thống kê
  • Đang truy cập64
  • Hôm nay211
  • Tháng hiện tại6955
  • Năm hiện tại1293848
  • Tổng lượt truy cập5737795
  • Xem tiếp >>
Phòng chống bệnh Tay chân miệng
Liên kết website