ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LUÔN QUAN TÂM CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

13/05/2020
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa, tính đến ngày 31/3/2020, tỉnh Khánh Hòa có lũy tích số trường hợp nhiễm HIV được phát hiện là 2.399 trường hợp.

ĐẢNG BỘ TỈNH KHÁNH HÒA LUÔN QUAN TÂM CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa, tính đến ngày 31/3/2020, tỉnh Khánh Hòa có lũy tích số trường hợp nhiễm HIV được phát hiện là 2.399 trường hợp. Lũy tích số người nhiễm HIV/AIDS đã tử vong đến 31/3/2020 là 1.224; 1.175 trường hợp đang còn sống và được quản lý tại các địa phương, trong đó có 934 bệnh nhân đang được điều trị thuốc kháng vi rút HIV (ARV). Tỷ lệ người nhiễm HIV trong tỉnh chiếm 0,18% dân số (2.399 ca HIV/AIDS so với dân số 1.273.598).

Toàn tỉnh có 8/9 huyện/thị/thành phố (chiếm 88,9%) với 120/140 xã, phường có người nhiễm HIV/ AIDS (chiếm 85,7%). Riêng huyện đảo Trường Sa chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm HIV/AIDS.

Ngày 30/11/2005, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra Chỉ thị số 54-CT/TW về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trong tình hình mới”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung chỉ thị đến cán bộ chủ chốt toàn tỉnh, đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS trên từng địa phương. Nhiều hình thức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nội dung Chỉ thị 54-CT/TW và các văn bản của tỉnh được các cấp quan tâm thực hiện thông qua phối hợp tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, tập huấn, nói chuyện chuyên đề, hội thi, sân khấu hóa, diễn đàn, báo đài, trang tin điện tử, sách nhỏ, tờ rơi ... cho cán bộ, đảng viên và người dân từ thành thị đến nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng xa, vùng khó khăn.

Trong 15 năm qua, hàng năm tỉnh đều phân bổ ngân sách phục vụ cho việc tuyên truyền, tập huấn, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước về công tác phòng, chống HIV/AIDS. Kết quả là đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và thay đổi hành vi, nhất là về vai trò, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, tôn giáo và quần chúng nhân dân trong công cuộc phòng, chống HIV/AIDS.

Nhờ những văn bản quan trọng trên, tỉnh Khánh Hòa trong thời gian qua đã xác định phòng, chống HIV/AIDS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và lâu dài trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, 15 năm thực hiện Chỉ thị 54-CT/TW, tỉnh đã tăng cường đầu tư các nguồn lực, tích cực phối hợp liên ngành, đầy mạnh huy động toàn xã hội và mời gọi hợp tác hỗ trợ từ các tổ chức trong nước và quốc tế. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh, đã ban hành hoàn chỉnh, khá đầy đủ hệ thống văn bản có tính pháp lý cao để lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác phòng, chống HIV/AIDS theo đúng tinh thần Chỉ thị 54-CT/TW về chính sách, pháp luật của nhà nước. Nhờ đó, công tác phòng, chống HIV/AIDS đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đã tạo ra sự chuyển biến tích cực mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm và sự hiểu biết về HIV/AIDS của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và của mọi người dân; tạo sự thống nhất trong lãnh đạo các cấp, các ngành, và sự đồng tình trong xã hội về thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác hại; giảm sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS; khuyến khích người nhiễm HIV tự công khai danh tính, những người có hành vi nguy cơ cao tự khai báo và tự giác liên hệ với các cơ sở Y tế để được tư vấn, xét nghiệm và điều trị...kết quả của những nỗ lực trên đã góp phần quan trọng làm giảm tốc độ gia tăng dịch HIV/AIDS trong tỉnh trong nhiều năm qua. Từ một tỉnh nằm trong tốp dẫn đầu về số người nhiễm HIV của cả nước, đến nay tỉnh Khánh Hòa đã giảm đáng kể số người nhiễm, tỷ lệ người nhiễm HIV trong tỉnh chỉ chiếm 0,18% dân số. Hấu hết các mục tiêu phòng, chống HIV/AIDS đề ra đến nay tỉnh đều đạt và vượt yêu cầu đề ra.

Có được những kết quả trên trước hết là do sự chỉ đạo quyết liệt của Ban thường vụ Tỉnh ủy, sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự tham gia tích cực, có hiệu quả của các tổ chức chính trị - xã hội về công tác tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS, đưa công tác này vào nhiệm vụ thực hiện của từng địa phương, đơn vị. Nhận thức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác phòng, chống HIV/AIDS được nâng lên đáng kể.

Tuy nhiên, sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đôi lúc chưa chặt chẽ, thiếu tính liên tục. Công tác quản lý, giám sát bệnh nhân HIV/AIDS, người có nguy cơ cao chưa tốt, một phần là do bệnh nhân đi làm ăn xa và người có nguy cơ cao thường xuyên thay đổi địa bàn hoạt động. Sự kỳ thị và phân biệt đối xử với bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS cũng là yếu tố gây cản trở cho công tác quản lý. Công tác phối hợp tuyên truyền với các ban, ngành, đoàn thể gặp khó khăn do thiếu kinh phí.

Hữu Cao

707/VDD-GSDD

V/v Thông báo thông điệp truyền thông cho vùng bị thiên tai lũ lụt

22034/QĐ-BCĐQG

V/v ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu chung cư"

2203/QĐ-BCĐQG

V/v ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại hộ gia đình

84/2015/QH13

Luật An toàn vệ sinh lao động

24/2020/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

13045/UBND-KGVX

V/v Cài đặt và sử dụng ứng dụng "An toàn COVID-19"

12727/UBND-KGVX

V/v triển khai Công điện số 1852/CĐ-BCĐ ngày 30/11/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19

2935/QĐ-IPN

CÔNG NHẬN PHÒNG XÉT NGHIỆM ĐƯỢC PHÉP KHẲNG ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-CoV-2

7511/UBND-YT

V/v triển khai Công điện 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng chính phủ

06/CĐ-CTUBND

Về việc tăng cường triển khai các công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới

5053/QĐ-BYT

V/v Ban hành "Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính"

21/CT-BYT

V/v Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

35/2019/TT-BYT

Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám, chữa bệnh

1519/BYT-MT

Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng bệnh Covid-19 cho người dân và cộng đồng

1441/BYT-MT

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế

4278/SYT-TTra

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ

4131/SYT-NVY

V/v Triển khai hoạt dộng phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới

3088/SYT-NVY

V/v thực hiện Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế

2899/SYT-NVD

V/v đình chỉ lưu hành thuốc Bivantox không đạt tiêu chuẩn chất lượng

2022/SYT-NVY

V/v thực hiện Quyết định số 2011/QĐ-BYT ngày 19/5/2020 của Bộ Y tế

113/QĐ-KSBT

V/v Ban hành quy chế tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

14/QĐ-KSBT

Ban hành quy chế làm việc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

133/QĐ-KSBT

V/v Ban hành Quy định tiêu chuẩn, đánh giá, xếp loại A, B, C hàng tháng cho công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

195/QĐ-KSBT

V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

307/QĐ-KSBT

V/v công khai dự toán 9 tháng đầu năm 2020 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

310/BTTTT-ƯDCNTT

Công văn số 310/BTTTT-ƯDCNTT ngày 10/02/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Tổng đài tư vấn các dịch vụ
Số ĐIỆN THOẠI
Thống kê
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay305
  • Tháng hiện tại10070
  • Năm hiện tại10070
  • Tổng lượt truy cập56963
  • Xem tiếp >>
Chung sống an toàn với đại dịch COVID-19
An toàn vệ sinh thực phẩm
Liên kết website