CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VIÊN CHỨC

01/04/2020
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong công tác cải cách hành chính năm 2019, việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức là công việc hết sức quan trọng.

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ VIÊN CHỨC

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, trong công tác cải cách hành chính năm 2019, việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức là công việc hết sức quan trọng.

Cụ thể, Phòng Tổ chức Hành chính- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã tham mưu rà soát, bố trí công chức, viên chức (CCVC) và thực hiện cơ cấu ngạch, hạng theo vị trí việc làm; rà soát và bố trí CCVC phù hợp với công việc và khung năng lực, 100% CCVC có ngạch, hạng phù hợp với vị trí việc làm. Đơn vị đã đề xuất thực hiện thăng hạng cho 4 viên chức của trung tâm.

Việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động; hàng năm đơn vị có văn bản đăng ký nhu cầu tuyển dụng đề nghị Sở Y tế tuyển dụng theo quy định.

Đối với quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong năm, đã thực hiện bổ nhiệm cho 15 trưởng, phó các khoa, phòng thuộc Trung tâm và được Sở Y tế ra quyết định bổ nhiệm trưởng khoa, phòng, thực hiện theo đúng quy định. Thực hiện đánh giá công chức, viên chức đúng quy định, đúng thời gian (trước ngày 25/12 hàng năm)

Đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức; 100% viên chức được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo kế hoạch năm 2019: 01 thạc sỹ Y tế công cộng; 01 Bác sĩ chuyên khoa I- Truyền nhiễm; 01 Cử nhân Y tế công cộng; 01 Cử nhân xét nghiệm; bồi dưỡng an ninh quốc phòng (03 người); bồi dưỡng thực hiện bảo quản vắc xin: 01 viên chức; đọc phim bụi phổi theo phân loại 03 viên chức; tư vấn dinh dưỡng và điều trị dự phòng 01 viên chức; quan trắc môi trường lao động 02 viên chức; dinh dưỡng tiết chế 01 viên chức.

100% công chức, viên chức chấp hành nghiêm và không có trường hợp nào vi phạm các quy định xử lý kỷ luật hoặc khiếu nại, tố cáo của người dân; Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; Cập nhật kịp thời thông tin cán bộ, công chức, viên chức trên phần mềm Quản lý cán bộ, công chức 100% trường hợp thay đổi thông tin đều được cập nhật và báo cáo thực hiện về Sở Y tế.

Đối với công tác hiện đại hóa nền hành chính, Trung tâm đã xây dựng, quản lý website http://ksbtkhanhhoa.vn; Triển khai, trao đổi văn bản điện tử, thư điện tử công vụ và chữ ký số. Đơn vị đã thực hiện triển khai xử lý văn bản điện tử văn bản đi, đến. 100% văn bản điện tử do cơ quan phát hành có đầy đủ chứng thư số cơ quan.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, đơn vị đã thực hiện ứng dụng 11 phần mềm cho công tác quản lý và thực hiện các hoạt động chuyên môn như: www.qlvb.syt.khanhhoa.gov.vn, www.emoh.moh.gov.vn (Quản lý công văn đi/đến-văn thư); www.tiemchung.vncdc.gov.vn (Quản lý tiêm chủng); www.gis.khanhhoa.gov.vn (Quản lý vệ sinh lao động tại doanh nghiệp); www.gis.khanhhoa.gov.vn (Quản lý chất lượng nguồn nước); www.ecds.vncdc.gov.vn, www.baocaobtn.vncdc.gov.vn, www.gis.khanhhoa.gov.vn (Báo cáo bệnh truyền nhiễm); www.qltienluongkh.vn (Quản lý tiền lương); www.khanhhoa.qlts.vn (Quản lý tài sản) và www.vaac.gov.vn (Báo cáo giám sát HIV).

Theo đồng chí Phạm Minh Sơn- Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh- Trung tâm đã triển khai khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng đến tiêm chủng, uống thuốc methadone, bệnh nhân điều trị HIV/AIDS và báo cáo kết quả. Đơn vị đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO/IEC 17025:2017 của Trung tâm.

Đối với công tác cải cách tài chính công, Trung tâm đã thực hiện các quy định của nhà nước về quản lý tài chính, tài sản công Thực hiện công khai ngân sách định kỳ, chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý ngân sách. Công tác lập và giao dự toán chi; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; quản lý và sử dụng tài sản; chấp hành pháp luật về kế toán; công khai tài chính thực hiện đúng quy định. Thực hiện đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ để làm căn cứ chi trả thu nhập tăng thêm theo tiêu chí quy định. Thực hiện trong quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 của đơn vị, quy chế thi đua khen thưởng. Trung tâm đã xây dựng phương án tự chủ tài chính năm 2019; Xây dựng tiêu chí đánh giá thực hiện tiết kiệm chi phí hành chính theo Thông tư 129/2017/TT-BTC.

Nghi Anh

707/VDD-GSDD

V/v Thông báo thông điệp truyền thông cho vùng bị thiên tai lũ lụt

22034/QĐ-BCĐQG

V/v ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu chung cư"

2203/QĐ-BCĐQG

V/v ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại hộ gia đình

84/2015/QH13

Luật An toàn vệ sinh lao động

24/2020/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

13045/UBND-KGVX

V/v Cài đặt và sử dụng ứng dụng "An toàn COVID-19"

12727/UBND-KGVX

V/v triển khai Công điện số 1852/CĐ-BCĐ ngày 30/11/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19

2935/QĐ-IPN

CÔNG NHẬN PHÒNG XÉT NGHIỆM ĐƯỢC PHÉP KHẲNG ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-CoV-2

7511/UBND-YT

V/v triển khai Công điện 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng chính phủ

06/CĐ-CTUBND

Về việc tăng cường triển khai các công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới

5053/QĐ-BYT

V/v Ban hành "Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính"

21/CT-BYT

V/v Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

35/2019/TT-BYT

Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám, chữa bệnh

1519/BYT-MT

Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng bệnh Covid-19 cho người dân và cộng đồng

1441/BYT-MT

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế

4278/SYT-TTra

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ

4131/SYT-NVY

V/v Triển khai hoạt dộng phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới

3088/SYT-NVY

V/v thực hiện Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế

2899/SYT-NVD

V/v đình chỉ lưu hành thuốc Bivantox không đạt tiêu chuẩn chất lượng

2022/SYT-NVY

V/v thực hiện Quyết định số 2011/QĐ-BYT ngày 19/5/2020 của Bộ Y tế

113/QĐ-KSBT

V/v Ban hành quy chế tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

14/QĐ-KSBT

Ban hành quy chế làm việc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

133/QĐ-KSBT

V/v Ban hành Quy định tiêu chuẩn, đánh giá, xếp loại A, B, C hàng tháng cho công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

195/QĐ-KSBT

V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

307/QĐ-KSBT

V/v công khai dự toán 9 tháng đầu năm 2020 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

310/BTTTT-ƯDCNTT

Công văn số 310/BTTTT-ƯDCNTT ngày 10/02/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Tổng đài tư vấn các dịch vụ
Số ĐIỆN THOẠI
Thống kê
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay326
  • Tháng hiện tại11051
  • Năm hiện tại11051
  • Tổng lượt truy cập57944
  • Xem tiếp >>
Chung sống an toàn với đại dịch COVID-19
An toàn vệ sinh thực phẩm
Liên kết website