CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH KHÁNH HÒA NHIỆM KỲ 2018-2023

01/04/2020
Ngày 30/10/2019, Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2023. Tham

CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH KHÁNH HÒA

NHIỆM KỲ 2018-2023

Ngày 30/10/2019, Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2023. Tham dự chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn- Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế Khánh Hòa; đồng chí Huỳnh Văn Dõng- Bí thư Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa.

Đồng chí Phạm Minh Sơn
báo cáo kết quả hoạt động công đoàn

Thay mặt 92 đoàn viên công đoàn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đồng chí Phạm Minh Sơn báo cáo kết quả hoạt động công đoàn của Trung tâm nhiệm kỳ lâm thời và phương hướng nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đồng chí Lâm Chí Quốc thông qua báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành (BCH) công đoàn lâm thời; đồng chí Mai Thị Minh Truyền báo cáo tài chính công đoàn nhiệm kỳ lâm thời; tiếp theo là phần thảo luận của các đại biểu tham dự đại hội. Đại hội đã thống nhất cao nội dung báo cáo, bổ sung phấn đấu hàng năm 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 95% số khoa, phòng đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến. Đại hội đã thảo luận đề cử, ứng cử BCH công đoàn nhiệm kỳ mới.

Kết quả bầu cử đã chọn được 09 đồng chí tham gia vào BCH công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023; đồng chí Phạm minh Sơn được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn Cơ sở.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn- Chủ tịch Công đoàn Ngành Y tế- đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trong thời gian qua; Với đặc thù sắp xếp của 05 Trung tâm là Y tế Dự phòng, Truyền thông Giáo dục Sức khỏe, Phòng chống HIV/AIDS, Phòng chống Sốt rét- Ký sinh trùng- côn trùng và Trung tâm Nội tiết; công việc chuyên môn nhiều, đa dạng, đòi hỏi mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn phải luôn nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Tuấn hoan nghênh những chỉ tiêu cụ thể được đại hội thảo luận, đề ra với sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, sự đoàn kết của lãnh đạo Trung tâm và sự đồng lòng của cán bộ, viên chức, đoàn viên công đoàn. Đồng chí Tuấn hy vọng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật sẽ ngày càng tiến lên vững chắc, xây dựng được đội ngũ cán bộ công đoàn vừa hồng, vừa chuyên; đạt được nhiều thành tựu trong công tác y tế dự phòng, góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân của tỉnh Khánh Hòa.

Đại hội công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2023 đã đưa ra quyết nghị các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ như sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, phấn đấu các năm trong nhiệm kỳ đạt 100% đoàn viên công đoàn tham gia đầy đủ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; học tập và chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, pháp luật, Nghị quyết, các văn kiện của Đảng, Nhà nước; của ngành y tế và của Công đoàn cấp trên. Không có đoàn viên công đoàn vi phạm kỷ luật.

2. Triển khai đầy đủ các nội dung công tác do Công đoàn Ngành phát động. Tham gia đầy đủ các cuộc họp và các buổi tập huấn của ngành và cơ quan cấp trên tổ chức. Xây dựng chương trình hành động công tác hàng năm. Tổ chức sinh hoạt định kỳ theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

3. Phân công đoàn viên công đoàn theo dõi, giúp đỡ và giới thiệu 12-14 quần chúng ưu tú để Đảng xem xét kết nạp.

4. Duy trì và đẩy mạnh hoạt động kiểm tra công đoàn và thanh tra nhân dân, có kế hoạch chủ động kiểm tra giám sát các hoạt động của đơn vị, phát hiện ngăn chặn kịp thời những sai sót và biểu hiện tiêu cực của Đoàn viên công đoàn.

5. Phối hợp với Chính quyền chăm lo đời sống cho CBCCVC-LĐ. Tổ chức các hoạt động gặp mặt, tọa đàm, vui chơi nhân các ngày lễ.

6. Tăng cường vận động 100% đoàn viên công đoàn tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được cơ quan, Sở y tế giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Đề xuất cấp trên đào tạo nghiệp vụ cán bộ công đoàn để hoạt động công đoàn ngày một phát triển.

7. Các báo cáo đầy đủ và báo cáo quyết toán tài chính Công đoàn và xây dựng dự toán ngân sách Công đoàn đúng thời gian quy định. Thu chi quản lý tài chính công đoàn theo quy định ban hành.

8. Đẩy mạnh hoạt động nữ công, vận động 100% Đoàn viên công đoàn thực hiện tốt công tác KHHGĐ, nuôi con khỏe dạy con ngoan và gia đình hạnh phúc, không có người sinh con thứ 3 trở lên; xây dựng gia đình văn hóa văn minh tại địa phương.

Một số chỉ tiêu phấn đấu, cụ thể

Chỉ tiêu đối với tập thể

- Phấn đấu trong nhiệm kỳ giới thiệu từ 12 – 14 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

- Phấn đấu hàng năm trên 95% cán bộ CCVC-LĐ đạt danh hiệu lao động tiên tiến; cơ quan đạt danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc; cơ quan văn hóa.

- Phấn đấu hàng năm có từ 6 đến 8 đoàn viên công đoàn được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 100% số khoa, phòng đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến.

- Hàng năm, phấn đấu công đoàn cơ sở trung tâm Kiểm soát bệnh tật luôn đạt từ vững mạnh trở lên;

- Phấn đấu đạt danh hiệu cơ quan văn hóa 2 năm trong nhiệm kỳ.

- Hàng năm, phấn đấu 100% số tổ công đoàn đạt danh hiệu tổ công đoàn xuất sắc.

- Ủy ban kiểm tra, Ban nữ công đạt từ loại khá trở lên;

Chỉ tiêu đối với cá nhân

- Hàng năm, 100% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu lao động tiên tiến

- Hàng năm, 100% đoàn viên đạt danh hiệu đoàn viên công đoàn xuất sắc.

- Hàng năm, 100% nữ đoàn viên đạt danh hiệu phụ nữ 2 giỏi.

- Hàng năm, phấn đấu đạt 100% gia đình văn hóa. Vận động 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, không có đoàn viên công đoàn sinh con thứ 3, nuôi con khỏe dạy con ngoan, gia đình hạnh phúc./.

Anh Huy

707/VDD-GSDD

V/v Thông báo thông điệp truyền thông cho vùng bị thiên tai lũ lụt

22034/QĐ-BCĐQG

V/v ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu chung cư"

2203/QĐ-BCĐQG

V/v ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại hộ gia đình

84/2015/QH13

Luật An toàn vệ sinh lao động

24/2020/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

13045/UBND-KGVX

V/v Cài đặt và sử dụng ứng dụng "An toàn COVID-19"

12727/UBND-KGVX

V/v triển khai Công điện số 1852/CĐ-BCĐ ngày 30/11/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19

2935/QĐ-IPN

CÔNG NHẬN PHÒNG XÉT NGHIỆM ĐƯỢC PHÉP KHẲNG ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-CoV-2

7511/UBND-YT

V/v triển khai Công điện 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng chính phủ

06/CĐ-CTUBND

Về việc tăng cường triển khai các công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới

5053/QĐ-BYT

V/v Ban hành "Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính"

21/CT-BYT

V/v Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

35/2019/TT-BYT

Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám, chữa bệnh

1519/BYT-MT

Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng bệnh Covid-19 cho người dân và cộng đồng

1441/BYT-MT

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế

4278/SYT-TTra

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ

4131/SYT-NVY

V/v Triển khai hoạt dộng phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới

3088/SYT-NVY

V/v thực hiện Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế

2899/SYT-NVD

V/v đình chỉ lưu hành thuốc Bivantox không đạt tiêu chuẩn chất lượng

2022/SYT-NVY

V/v thực hiện Quyết định số 2011/QĐ-BYT ngày 19/5/2020 của Bộ Y tế

113/QĐ-KSBT

V/v Ban hành quy chế tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

14/QĐ-KSBT

Ban hành quy chế làm việc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

133/QĐ-KSBT

V/v Ban hành Quy định tiêu chuẩn, đánh giá, xếp loại A, B, C hàng tháng cho công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

195/QĐ-KSBT

V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

307/QĐ-KSBT

V/v công khai dự toán 9 tháng đầu năm 2020 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

310/BTTTT-ƯDCNTT

Công văn số 310/BTTTT-ƯDCNTT ngày 10/02/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Tổng đài tư vấn các dịch vụ
Số ĐIỆN THOẠI
Thống kê
  • Đang truy cập59
  • Hôm nay380
  • Tháng hiện tại11105
  • Năm hiện tại11105
  • Tổng lượt truy cập57998
  • Xem tiếp >>
Chung sống an toàn với đại dịch COVID-19
An toàn vệ sinh thực phẩm
Liên kết website