TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH KHÁNH HÒA

01/04/2020
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (KSBT) tỉnh, về công tác cải cách hành chính năm 2019, Đảng ủy bộ phận và Ban giám đốc Trung tâm đã chỉ đạo trong công tác sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp giao ban toàn Trung tâm các nội dung của tăng cường cải cách hành chính.

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NÂNG CAO NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH KHÁNH HÒA

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (KSBT) tỉnh, về công tác cải cách hành chính năm 2019, Đảng ủy bộ phận và Ban giám đốc Trung tâm đã chỉ đạo trong công tác sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp giao ban toàn Trung tâm các nội dung của tăng cường cải cách hành chính.

Xây dựng ban hành quy chế nội bộ

Cụ thể, đối với cải cách thể chế, việc xây dựng ban hành ban hành nội quy, quy chế: đơn vị đã ban hành: Nội quy tiếp dân; nội quy cơ quan; nội quy phòng cháy chữa cháy; Nội quy ra vào kho dược; Quy chế tổ chức hoạt động Quyết định số 06/QĐ-KSBT ngày 22/2/2019; quy chế văn thư lưu trữ Quyết định số 28/QĐ-KSBT ngày 12/3/2019; quy chế bảo vệ bí mật nhà nước số: 106/QĐ-KSBT ngày 27/5/2019; quy chế làm việc Quyết định số 44/QĐ-KSBT ngày 22/3/2019; quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quyết định số 113/QĐ-KSBT ngày 4/6/2019.

Xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa Lãnh đạo và ban chấp hành công đoàn cơ sở Quyết định số 70/QĐ-KSBT ngày 22/4/2019; quy chế phối hợp giữa Trung tâm KSBT, Trung tâm Life, các Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố số 107A/QC-KSBTLIFE-TTYT ngày 08/3/2019 về việc phối hợp triển khai các hoạt động phòng chống HIV/AIDS, Lao, sốt rét trong khuôn khổ dự án VUSTA do Qũy toàn cầu PC HIV/AIDS tài trợ; quy chế phối hợp số 217/QC-KSBT ngày 4/3/2019 giữa Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng và Trung tâm KSBT về việc triển khai hoạt động phòng chống HIV/AIDS ở khu vực miền núi, hải đảo giai đoạn: 2019-2023 và những năm tiếp theo; quy chế số 1098/QCPH-KSBT-CAVT ngày 30/9/2019 về việc đảm bảo 3 an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế giai đoạn 2019-2023 và những năm tiếp theo.

Đã ban hành Quyết định số 204/QĐ-KSBT ngày 4/9/2019 về việc kiện toàn hội đồng chuyên môn các bệnh liên quan HIV/AIDS và điều trị nghiện chất; hội đồng chuyên môn nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Quy chế hoạt động số 249/QĐ-KSBT ngày 10/10/2019 về việc ban hành quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng chuyên môn kỹ thuật.

Trung tâm đã xây dựng các quy trình chuyên môn kỹ thuật như: Quy trình quản lý thiết bị, hóa chất; quy trình kiểm soát tiện nghi và môi trường; quy trình đảm bảo chất lượng; quy trình an toàn sinh học; Quy trình xét nghiệm tổng số Coliform trong nước bằng phương pháp MPN; Quy trình xét nghiệm chẩn đoán sớm nhiễm HIV cho trẻ dưới 18 tháng tuổi; quy trình tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển vắc xin trong tiêm chủng mở rộng,… Trung tâm đã xây dựng phương án cải tiến chất lượng của đơn vị.

Việc theo dõi thi hành pháp luật, Trung tâm đã phân công cán bộ theo dõi thi hành pháp luật theo Quyết định số 59/QĐ-KSBT ngày 5/4/2019; chủ động cập nhật hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến phạm vi hoạt động và chức năng nhiệm vụ của đơn vị, tiếp nhận, phân loại phản ánh kiến nghị các cá nhân, tổ chức về tình hình thi hành pháp luật, báo cáo theo quy định.

Đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, đồng chí Phạm Minh Sơn- Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, Trung tâm đã xây dựng, công khai các quy trình giải quyết công việc, giao dịch khách hàng như: xây dựng quy trình tiếp đón, quy trình tư vấn xét nghiệm HIV/AIDS; quy trình tiêm chủng; quy trình cải tiến xét nghiệm; quy trình đảm bảo xét nghiệm; quy trình tiếp công dân.

Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với việc giải quyết công vệc của cơ quan, đơn vị: từ ngày 01/3/2019 đến 30/10/2019: đơn vị chưa có đơn thư phản ánh, kiến nghị từ dân, khách hàng cũng như bệnh nhân nào.

Đối với công tác cải cách tổ chức bộ máy, Trung tâm đã kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị: thành lập theo Quyết định số 2710/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh Khánh hòa về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm Phòng chống Sốt rét- Ký sinh trùng và côn trùng, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe và Trung tâm Nội Tiết. Xây dựng quy chế làm việc và tổ chức thực hiện theo quyết định số 44/QĐ-KSBT ngày 22/3/2019. Đã xây dựng đề án vị trí việc làm và cơ cấu chức danh viên chức số 1162/ĐA-KSBT ngày 14/10/2019 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.

Hồng Hoa

707/VDD-GSDD

V/v Thông báo thông điệp truyền thông cho vùng bị thiên tai lũ lụt

22034/QĐ-BCĐQG

V/v ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu chung cư"

2203/QĐ-BCĐQG

V/v ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại hộ gia đình

84/2015/QH13

Luật An toàn vệ sinh lao động

24/2020/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

13045/UBND-KGVX

V/v Cài đặt và sử dụng ứng dụng "An toàn COVID-19"

12727/UBND-KGVX

V/v triển khai Công điện số 1852/CĐ-BCĐ ngày 30/11/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19

2935/QĐ-IPN

CÔNG NHẬN PHÒNG XÉT NGHIỆM ĐƯỢC PHÉP KHẲNG ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-CoV-2

7511/UBND-YT

V/v triển khai Công điện 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng chính phủ

06/CĐ-CTUBND

Về việc tăng cường triển khai các công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới

5053/QĐ-BYT

V/v Ban hành "Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính"

21/CT-BYT

V/v Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

35/2019/TT-BYT

Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám, chữa bệnh

1519/BYT-MT

Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng bệnh Covid-19 cho người dân và cộng đồng

1441/BYT-MT

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế

4278/SYT-TTra

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ

4131/SYT-NVY

V/v Triển khai hoạt dộng phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới

3088/SYT-NVY

V/v thực hiện Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế

2899/SYT-NVD

V/v đình chỉ lưu hành thuốc Bivantox không đạt tiêu chuẩn chất lượng

2022/SYT-NVY

V/v thực hiện Quyết định số 2011/QĐ-BYT ngày 19/5/2020 của Bộ Y tế

113/QĐ-KSBT

V/v Ban hành quy chế tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

14/QĐ-KSBT

Ban hành quy chế làm việc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

133/QĐ-KSBT

V/v Ban hành Quy định tiêu chuẩn, đánh giá, xếp loại A, B, C hàng tháng cho công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

195/QĐ-KSBT

V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

307/QĐ-KSBT

V/v công khai dự toán 9 tháng đầu năm 2020 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

310/BTTTT-ƯDCNTT

Công văn số 310/BTTTT-ƯDCNTT ngày 10/02/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Tổng đài tư vấn các dịch vụ
Số ĐIỆN THOẠI
Thống kê
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay283
  • Tháng hiện tại10048
  • Năm hiện tại10048
  • Tổng lượt truy cập56941
  • Xem tiếp >>
Chung sống an toàn với đại dịch COVID-19
An toàn vệ sinh thực phẩm
Liên kết website