TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT – NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2019/NĐ-CP CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI HÀNH LUẬT TỐ CÁO

01/04/2020
Ngày 28/5/2019, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP Nghị định chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo có hiệu lực.

TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT – NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2019/NĐ-CP CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THI HÀNH LUẬT TỐ CÁO

Ngày 28/5/2019, Nghị định số 31/2019/NĐ-CP Nghị định chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo có hiệu lực.

Theo đó Điều 3, vụ việc phức tạp là vụ việc có một trong các tiêu chí: tố cáo về một nội dung nhưng phải xác minh từ 02 địa điểm trở lên; tố cáo có từ 02 nội dung phải xác minh trở lên; có nhiều người tố cáo về cùng một nội dung hoặc nội dung tố cáo liên quan đến quyền và lợi ích của nhiều người; nội dung tố cáo liên quan đến trách nhiệm quản lý của nhiều cơ quan, tổ chức.

Điều 6 quy định, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo phải được công khai; căn cứ vào tình hình thực tế, tính chất vụ việc, yêu cầu của việc giải quyết tố cáo, người giải quyết tố cáo, người có thẩm quyền xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính quyết định việc công khai kết luận nội dung tố cáo, hình thức công khai là công bố tại cuộc họp ở cơ quan nơi người bị tố cáo công tác hoặc cơ quan người giải quyết tố cáo hoặc cơ quan người được giao xác minh với thành phần gồm người giải quyết tố cáo, người xác minh nội dung tố cáo; người bị tố cáo; người đứng đầu cơ quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Hoặc công khai bằng hình thức niêm yết tại trụ sở làm việc hoặc nơi tiếp công dân của người đã giải quyết tố cáo; thời gian niêm yết ít nhất 15 ngày liên tục. Hình thức khác là đăng tải trên cổng thông tin điện tử hoặc mạng thông tin nội bộ của cơ quan đã giải quyết tố cáo. Thời gian đăng tải 15 ngày liên tục. Hình thức nữa là đăng trên báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử; thực hiện ít nhất 2 lần liên tục; việc thông báo trên báo điện tử, cổng thông tin điện tử phải thực hiện ít nhất 15 ngày liên tục.

Về trình tự, thủ tục giải quyết tố cáo, tại Điều 9, trước khi thụ lý tố cáo, người giải quyết tố cáo tự mình hoặc giao cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp hoặc cơ quan khác xác minh thông tin về người tố cáo và điều kiện thụ lý tố cáo. Việc thụ lý tố cáo được thực hiện theo quy định tại Điều 29 Luật tố cáo. Trong thời hạn 05 ngày ra quyết định thụ lý tố cáo, người giải quyết tố cáo thông báo cho người tố cáo và thông báo về nội dung tố cáo cho người bị tố cáo biết.

Người giải quyết tố cáo tự mình xác minh hoặc thành lập Đoàn xác minh hoặc Tổ xác minh tố cáo. Nếu giao cơ quan thanh tra cùng cấp, hoặc tổ chức, cá nhân khác được giao nhiệm vụ xác minh nội dung tố cáo có trách nhiệm thành lập Tổ xác minh theo quy định tại khoản 1 Điều 10 của Nghị định số 31/2019/NĐ-CP.

Tại Điều 11, Tổ xác minh sẽ làm việc trực tiếp với người tố cáo, yêu cầu người tố cáo cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng để làm rõ nội dung tố cáo. Nội dung làm việc với người tố cáo phải lập biên bản, có chữ ký người tố cáo, người chủ trì làm việc với người tố cáo. Trường hợp nếu không làm việc trực tiếp được với người tố cáo, Tổ trưởng tổ xác minh có văn bản yêu cầu người tố cáo cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng để làm rõ nội dung tố cáo. Trong trường hợp các thông tin, tài liệu, bằng chứng người bị tố cáo cung cấp chưa đầy đủ, giải trình chưa rõ người giải quyết tố cáo, Tổ xác minh yêu cầu người bị tố cáo tiếp tục cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng, giải trình các vấn đề còn chưa rõ.

Tại Điều 13, người giải quyết tố cáo, Tổ xác minh yêu cầu cơ quan cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan làm rõ nội dung tố cáo; khi làm việc tại cơ quan có biên bản. Khi thu thập kiểm tra, phải xác định tính chính xác, hợp pháp về các thông tin, tài liệu, bằng chứng liên quan. Điều 15 quy định, xét thấy cần có sự đánh giá các nội dung liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật căn cứ kết luận nội dung tố cáo, cần có quyết định trưng cầu giám định. Thời gian giám định không tính vào thời hạn giải quyết tố cáo.

Báo cáo của Tổ xác minh kết quả gồm nội dung (1) Tóm tắt nội dung báo cáo (2) Kết quả xác minh từng nội dung tố cáo (3) Nội dung giải trình và người bị tố cáo (4) Đề xuất đánh giá nội dung tố cáo là đúng, đúng một phần hoặc tố cáo sai sự thật; xác định trách nhiệm từng cơ quan, cá nhân liên quan đến nội dung tố cáo. Kiến nghị, xử lý đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm; các biện pháp cần thiết đảm bảo lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Điều 23 quy định người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chứcbiết rõ việc tố cáo là không đúng sự thật nhưng vẫn tố cáo nhiều lần, không có bằng chứng, kích động, dụ dỗ người khác gây mất đoàn kết nội bộ tùy theo tính chất mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hồng Hoa

707/VDD-GSDD

V/v Thông báo thông điệp truyền thông cho vùng bị thiên tai lũ lụt

22034/QĐ-BCĐQG

V/v ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu chung cư"

2203/QĐ-BCĐQG

V/v ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại hộ gia đình

84/2015/QH13

Luật An toàn vệ sinh lao động

24/2020/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

13045/UBND-KGVX

V/v Cài đặt và sử dụng ứng dụng "An toàn COVID-19"

12727/UBND-KGVX

V/v triển khai Công điện số 1852/CĐ-BCĐ ngày 30/11/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19

2935/QĐ-IPN

CÔNG NHẬN PHÒNG XÉT NGHIỆM ĐƯỢC PHÉP KHẲNG ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-CoV-2

7511/UBND-YT

V/v triển khai Công điện 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng chính phủ

06/CĐ-CTUBND

Về việc tăng cường triển khai các công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới

5053/QĐ-BYT

V/v Ban hành "Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính"

21/CT-BYT

V/v Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

35/2019/TT-BYT

Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám, chữa bệnh

1519/BYT-MT

Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng bệnh Covid-19 cho người dân và cộng đồng

1441/BYT-MT

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế

4278/SYT-TTra

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ

4131/SYT-NVY

V/v Triển khai hoạt dộng phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới

3088/SYT-NVY

V/v thực hiện Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế

2899/SYT-NVD

V/v đình chỉ lưu hành thuốc Bivantox không đạt tiêu chuẩn chất lượng

2022/SYT-NVY

V/v thực hiện Quyết định số 2011/QĐ-BYT ngày 19/5/2020 của Bộ Y tế

113/QĐ-KSBT

V/v Ban hành quy chế tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

14/QĐ-KSBT

Ban hành quy chế làm việc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

133/QĐ-KSBT

V/v Ban hành Quy định tiêu chuẩn, đánh giá, xếp loại A, B, C hàng tháng cho công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

195/QĐ-KSBT

V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

307/QĐ-KSBT

V/v công khai dự toán 9 tháng đầu năm 2020 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

310/BTTTT-ƯDCNTT

Công văn số 310/BTTTT-ƯDCNTT ngày 10/02/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Tổng đài tư vấn các dịch vụ
Số ĐIỆN THOẠI
Thống kê
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay318
  • Tháng hiện tại10083
  • Năm hiện tại10083
  • Tổng lượt truy cập56976
  • Xem tiếp >>
Chung sống an toàn với đại dịch COVID-19
An toàn vệ sinh thực phẩm
Liên kết website