TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

01/04/2020
Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh, trong năm 2019 Sở Y tế đã tổ chức kiểm tra chuyên ngành 9 cuộc đến 143 đối tượng gồm 50 cá nhân, 93 tổ chức thuộc nhiều lĩnh vực.

TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ

KỶ CƯƠNG – LIÊM CHÍNH – HÀNH ĐỘNG – PHỤC VỤ

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh, trong năm 2019 Sở Y tế đã tổ chức kiểm tra chuyên ngành 9 cuộc đến 143 đối tượng gồm 50 cá nhân, 93 tổ chức thuộc nhiều lĩnh vực. Kết quả có 13 tổ chức vi phạm, tổng số tiền vi phạm hơn 200 triệu đồng; 01 cơ sở hành nghề dược bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc trong thời hạn 3 tháng; 01 cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 3 tháng; đình chỉ hoạt động hành nghề 5 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và 01 cơ sở cắt lễ, giác hơi, day ấn huyệt. Trong năm phát sinh 3 khiếu nại, 01 tố cáo, 07 kiến nghị-phản ánh, Sở Y tế đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra, thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện đầy đủ các quy định cảu pháp luật về thanh tra, kiểm tra nội bộ.

Ngày 22/4/2019, Thủ tướng chính phủ ban hành Chỉ thị 10/CT-TTg về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Mục đích của Chỉ thị 10 nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, cơ quan; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân.

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị phải tiến hành thực hiện Chỉ thị 10 nghiêm túc, thường xuyên, gắn với nhiệm vụ của từng khoa, phòng đơn vị; gắn với kế hoạch phòng chống tham nhũng hàng năm của đơn vị. Người lãnh đạo đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện, tăng cường chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính trong phạm vi quản lý được giao.

Cụ thể lãnh đạo trưởng khoa, phòng đơn vị đánh giá sự hài lòng người dân đối với hoạt động cơ quan; việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính; giám sát việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; những việc không được làm của người có chức vụ, quyền hạn; tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật phòng chống tham nhũng, lãng phí. Lãnh đạo các đơn vị nghiêm túc, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp đối với xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, nghiêm túc trong việc tiếp công dân, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân theo đúng quy trình. Người đứng đầu đơn vị phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu, có trách nhiệm cao trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra nhiệm vụ công vụ trong phạm vi quản lý nhà nước được giao. Xây dựng đội ngũ, cán bộ, viên chức, người lao động vững vàng về chính trị tư tưởng, trong sáng về đạo đức và lối sống, thành thạo về chuyên môn nghiệp vụ khi thực hiện giải quyết công việc. Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan thiếu trách nhiệm, để xảy ra tình trạng cán bộ, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp, xử lý lãnh đạo nếu biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái.

Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra cán bộ, viên chức xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm, kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ công chức thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật; định kỳ luân chuyển, thay đổi vị trí công tác đối với những vị trí nhạy cảm, phức tạp theo quy định.

Đối với công tác cải cách hành chính, lãnh đạo các đơn vị cần khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật thuộc phạm vi quản lý; nhận diện được nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm để có biện pháp kiểm tra, giám sát; khắc phục ngay những sơ hở gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp. Các thủ tục hành chính cần rà soát, bỏ những thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian, đưa ra lộ trình giải quyết cụ thể; sau tiếp nhận hồ sơ,thủ tục hành chính theo quy định, không được yêu cầu doanh nghiệp, người dân bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần.

Lãnh đạo đơn vị cần nâng cao chất lượng công tác đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để giải quyết thực chất; đề ra những biện pháp giải quyết nếu có những bất cập trong quy định pháp luật. Công khai thời gian tiếp dân trên cổng thông tin điện tử, tại trụ sở cơ quan. Công khai số điện thoại đường dây nóng; hộp thư điện tử; nếu có hành vi nhũng nhiễu gây phiền hà phải công khai kết quả xử lý, khắc phục hậu quả theo đúng quy định. Trong công tác cần ứng dụng tốt công nghệ thông tin, phục vụ người dân, triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Trong tiếp xúc, làm việc có hệ thống giám sát thiết bị ghi âm, ghi hình, giám sát trực tuyến.

Các đơn vị phải tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật, công khai các quy định thủ tục hành chính, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật. Cán bộ, viên chức, người lao động phải liêm chính, không tiếp tay tiêu cực, tham nhũng; tuân thủ quy tắc văn hóa ứng xử văn minh; tích cực chủ động phát hiện các hành vi tham nhũng; tổ chức khen thưởng, tôn vinh những điển hình tốt. Các đơn vị tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân; giám sát viên chức, người lao động thực hiện quy tắc ứng xử, những việc không được làm của người có chức vụ, quyền hạn; thực hiện phương châm “Kỷ cương – Liêm chính – Hành động – Phục vụ”.

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, thực hiện đúng chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ; khắc phục tình trạng chồng chéo, gây phiền hà trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên tăng cường hoạt động giám sát thực thi nhiệm vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức của toàn cơ quan, đơn vị.

Huy Hoàng

02/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045

98/2021/NĐ-CP

Quản lý trang thiết bị y tế

20/2021/TT-BYT

Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế

7937/VPCP-QHQT

V/v áp dụng “Hộ chiếu vắc-xin” và các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế

285/TB-VPCP

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19

1265/HD-BCĐ

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NGƯỜI MẮC COVID-19 TẠI NHÀ

38/TB-UBND

Kết luận của UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 25/01/2022

48/TB-UBND

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu kiêm Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 11/02/2022

38/TB-UBND

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân kiêm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 25/01/2022

509/UBND-KGVX

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂN DẦN 2022

472/QĐ-BYT

V/v hướng dẫn chẩn đoán điều trị, chăm sóc, theo dõi và quản lý người bệnh Hemophilia

627/QĐ-BYT

V/v ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn một số quy trình kỹ thuật điều trị bệnh sụp mi"

579/QĐ-BYT

V/v ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn kiểm soát lây nhiễm lao trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng"

1695/KCB-NV

Tăng cường sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1242/QĐ-BYT

Tài liệu hướng dẫn phục hồi chức năng và tự chăm sóc các bệnh có liên quan sau mắc Covid-19

1864/SYT-NVYD

Thu hồi thuốc Temozolomid Ribosepharm 100 mg

906/SYT-NVYD

TĂNG CƯỜNG TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

786/SYT-NVYD

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến 16h ngày 21/02/2022

786/SYT-NVYD

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến 16h ngày 21/02/2022

694/SYT-NVYD

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến 17h ngày 15/02/2022

832/KSBT-TCHC

Mời chào giá dịch vụ thay vật tư thang máy

1008/KSBT-KHNV

Mời chào giá Sản xuất tài liệu truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá

1006/KSBT-KHNV

Mời chào giá mua hóa chất phòng, chống dịch bệnh năm 2024

986/KSBT-KHNV

Mời chào giá mua cơ số thuốc (lần 3)

954/KSBT-KHNV

Mời chào giá mua thuốc điều trị HIV/AIDS năm 2024

310/BTTTT-ƯDCNTT

Công văn số 310/BTTTT-ƯDCNTT ngày 10/02/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Tổng đài tư vấn các dịch vụ
Số ĐIỆN THOẠI
Thống kê
  • Đang truy cập127
  • Hôm nay14746
  • Tháng hiện tại114914
  • Năm hiện tại1310373
  • Tổng lượt truy cập7476273
  • Xem tiếp >>
Phòng chống cúm A(H5) trên người
Liên kết website