ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THỰC HIỆN TỐT CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

27/05/2020
Ngày 27/3/2020, Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Đại hội Đảng khóa I, nhiệm kỳ 2020-2022.

ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH

THỰC HIỆN TỐT CÁC NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ

Ngày 27/3/2020, Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Đại hội Đảng khóa I, nhiệm kỳ 2020-2022.

Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có 41 đảng viên, trong đó có 30 đồng chí là đảng viên chính thức, 11 đồng chí là đảng viên dự bị. Tại Đại hội, kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận khóa mới nhiệm kỳ 2020-2022 là 5 đồng chí.

Tại Đại hội, đồng chí Huỳnh Văn Dõng- Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2019-2020. Theo đó, Đảng bộ Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa (gọi tắt là Đảng bộ bộ phận) được thành lập theo Quyết định số 76-QĐ/ĐUS ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Đảng ủy Sở Y tế Khánh Hòa về việc thành lập Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. Cấp ủy của Đảng bộ bộ phận được Đảng ủy Sở Y tế chỉ định gồm 04 đồng chí. Đảng bộ bộ phận hiện có 41 đảng viên trong đó có 19 đảng viên nữ và 22 đảng viên nam, đảng bộ bộ phận hiện có hiện có 11 đảng viên mới. Toàn bộ đảng viên được phân công sinh hoạt tại 04 chi bộ trực thuộc.

Đảng bộ bộ phận luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Sở Y tế; sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong việc xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong tổ chức các hoạt động phong trào và nhất là trong công tác chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động. Toàn thể đảng viên sinh hoạt tại Đảng bộ bộ phận luôn thể hiện được tinh thần đoàn kết, nhiều đảng viên có tuổi đời còn trẻ, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đồng đều, năng nổ, nhiệt tình và không ngừng phấn đấu để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về khó khăn, do Đảng bộ bộ phận mới được thành lập từ tháng 5/2019, vì vậy công tác tổ chức chưa thực sự ổn định, nhân sự có một số biến động đã ảnh hưởng đến hoạt động của đảng bộ bộ phận. Công tác chuyên môn, tổ chức cán bộ, bố trí vị trí việc làm trong bối cảnh đơn vị vừa sáp nhập chưa thực sự ổn định và phù hợp, đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên phải nỗ lực phấn đấu mới hoàn thành nhiệm vụ. Một số đồng chí đảng viên lâu năm, có nhiều kinh nghiệm công tác đang tham gia điều hành trong cấp ủy đảng bộ bộ phận đến tuổi nghỉ hưu, không đủ tiêu chuẩn tái cơ cấu là một tổn thất không nhỏ về nhân sự của đảng bộ bộ phận.

Từ những thuận lợi và khó khăn nêu trên, Đảng bộ bộ phận là trung tâm đoàn kết, quy tụ các lực lượng, tổ chức xung quanh quyết tâm lãnh đạo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn nói riêng và nhiệm vụ bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh nhà nói chung mà Đảng ủy Sở Y tế đã tin tưởng giao phó, những thành quả đã đạt được trong giai đoạn vừa qua là rất lớn.

Trong nhiệm kỳ 2019-2020, Đảng bộ bộ phận đã đặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và quần chúng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, kịp thời phổ biến những chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, những quy định của ngành Y tế đến toàn thể cán bộ, đảng viên thông qua trong các buổi sinh hoạt đảng bộ bộ phận; giao ban và sinh hoạt cơ quan hàng tuần. Đã tổ chức được nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề theo kế hoạch của đảng bộ bộ phận như: 100% Đảng viên và quần chúng tham gia các đợt học nghị quyết, sinh hoạt chính trị do Đảng ủy Sở Y tế tổ chức; 100% Đảng viên và quần chúng tham gia các buổi nghe và học tập làm theo tấm gương đạo đức tư tưởng phong cách HCM hàng tuần tại đơn vị; Đảng bộ bộ phận đạt danh hiệu cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019. 100% Đảng viên được xếp loại đạt từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó đặc biệt có 05 đồng chí được Đảng ủy Sở Y tế xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và tặng bằng khen.

Đảng bộ bộ phận tập trung lãnh đạo chỉ đạo Trung tâm và các khoa, phòng trong việc xây dựng kế hoạch ngay từ ngày được thành lập căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch của Sở Y tế giao, xây dựng kế hoạch chuyên môn theo từng lĩnh vực, tính đến cuối năm 2019 toàn bộ 15 khoa, phòng đều đạt chỉ tiêu kế hoạch năm do sở Y tế giao.

Tường Huân

707/VDD-GSDD

V/v Thông báo thông điệp truyền thông cho vùng bị thiên tai lũ lụt

22034/QĐ-BCĐQG

V/v ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu chung cư"

2203/QĐ-BCĐQG

V/v ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại hộ gia đình

84/2015/QH13

Luật An toàn vệ sinh lao động

24/2020/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

13045/UBND-KGVX

V/v Cài đặt và sử dụng ứng dụng "An toàn COVID-19"

12727/UBND-KGVX

V/v triển khai Công điện số 1852/CĐ-BCĐ ngày 30/11/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19

2935/QĐ-IPN

CÔNG NHẬN PHÒNG XÉT NGHIỆM ĐƯỢC PHÉP KHẲNG ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-CoV-2

7511/UBND-YT

V/v triển khai Công điện 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng chính phủ

06/CĐ-CTUBND

Về việc tăng cường triển khai các công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới

5053/QĐ-BYT

V/v Ban hành "Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính"

21/CT-BYT

V/v Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

35/2019/TT-BYT

Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám, chữa bệnh

1519/BYT-MT

Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng bệnh Covid-19 cho người dân và cộng đồng

1441/BYT-MT

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế

4278/SYT-TTra

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ

4131/SYT-NVY

V/v Triển khai hoạt dộng phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới

3088/SYT-NVY

V/v thực hiện Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế

2899/SYT-NVD

V/v đình chỉ lưu hành thuốc Bivantox không đạt tiêu chuẩn chất lượng

2022/SYT-NVY

V/v thực hiện Quyết định số 2011/QĐ-BYT ngày 19/5/2020 của Bộ Y tế

113/QĐ-KSBT

V/v Ban hành quy chế tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

14/QĐ-KSBT

Ban hành quy chế làm việc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

133/QĐ-KSBT

V/v Ban hành Quy định tiêu chuẩn, đánh giá, xếp loại A, B, C hàng tháng cho công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

195/QĐ-KSBT

V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

307/QĐ-KSBT

V/v công khai dự toán 9 tháng đầu năm 2020 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

310/BTTTT-ƯDCNTT

Công văn số 310/BTTTT-ƯDCNTT ngày 10/02/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Tổng đài tư vấn các dịch vụ
Số ĐIỆN THOẠI
Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Hôm nay335
  • Tháng hiện tại10100
  • Năm hiện tại10100
  • Tổng lượt truy cập56993
  • Xem tiếp >>
Chung sống an toàn với đại dịch COVID-19
An toàn vệ sinh thực phẩm
Liên kết website