ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ

10/04/2020
Ngày 27/3/2020, Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Đại hội Đảng khóa I, nhiệm kỳ 2020-2022.

ĐẢNG BỘ BỘ PHẬN TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC TỔ CHỨC, CÁN BỘ

Ngày 27/3/2020, Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Đại hội Đảng khóa I, nhiệm kỳ 2020-2022.

Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có 41 đảng viên, trong đó có 30 đồng chí là đảng viên chính thức, 11 đồng chí là đảng viên dự bị. Tại Đại hội, kết quả bầu Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận khóa mới nhiệm kỳ 2020-2022 là 5 đồng chí.

Theo đồng chí Huỳnh Văn Dõng - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, đối với công tác cán bộ, việc thực hiện công tác quy hoạch cấp ủy các cấp, cán bộ lãnh đạo, quản lý tại đơn vị nhiệm kỳ 2020-2022 được thực hiện đầy đủ các bước theo quy định. Các đồng chí được quy hoạch thực sự tiêu biểu tại tổ chức đảng đang sinh hoạt, đáp ứng đầy đủ tiêu chí về lịch sử chính trị, trình độ chuyên môn và lý luận chính trị, năng lực công tác, độ tuổi, năng lực quy tụ đảng viên và quần chúng. Công tác quy hoạch được đảng ủy bộ phận chỉ đạo thực hiện hàng năm để kịp thời giới thiệu những đồng chí mới có đầy đủ tiêu chuẩn vào quy hoạch.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát, cán bộ chuyên trách công tác đảng rất được quan tâm. Toàn bộ những lớp đào tạo, tập huấn do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh và Đảng ủy Sở Y tế tổ chức đều được tham gia đầy đủ, đúng thành phần. Qua đó, năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành và thực hiện các công tác đảng được cải thiện đáng kể. Việc tham gia ý kiến của đảng ủy bộ phận với lãnh đạo chính quyền trong việc giới thiệu ứng cử, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan, đơn vị được thực hiện đúng quy định.

Đối với công tác xây dựng tổ chức đảng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên liên tục được nâng lên. Các nội dung và phương thức lãnh đạo về công tác tổ chức, việc cụ thể hóa và ban hành các chủ trương về công tác tổ chức để chỉ đạo thực hiện thường xuyên được đổi mới. Việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân lãnh đạo cấp ủy các cấp; công tác thi đua khen thưởng được thực hiện đúng quy định của Đảng ủy Sở Y tế.

Đối với công tác đảng viên, nâng cao chất lượng công tác kết nạp đảng viên, bồi dưỡng quần chúng ưu tú tạo nguồn kết nạp đảng viên luôn là nội dung thảo luận chính trong các buổi sinh hoạt đảng bộ bộ phận. Trong nhiệm kỳ gần một năm qua, công tác kết nạp đảng đạt được kết quả rất tích cực, đã có 07 đoàn viên thanh niên và 04 quần chúng ưu tú được kết nạp đảng, hoàn thành thủ tục chuyển đảng chính thức cho 02 đảng viên dự bị. Kết quả này đã vượt xa thành tích của các chi bộ hoạt động tại các đơn vị cũ có được trước đây. Quản lý giáo dục, giám sát đảng viên và thực hiện quy định đảng viên giữ mối liên hệ nơi cư trú (theo Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị; việc triển khai thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị): Đảng bộ bộ phận luôn xây dựng mối liên hệ chặt chẽ với đảng ủy các địa phương nơi đảng viên đang cư trú. Toàn bộ ý kiến đánh giá đảng viên do đảng ủy địa phương gửi về đơn vị đều là nhận xét tốt. Chưa có trường hợp vi phạm quy định 76-QĐ/TW. Tiếp nhận và chuyển sinh hoạt cho đảng viên được thực hiện chặt chẽ theo quy định.

Đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị về bảo vệ chính trị nội bộ về xem xét, kết nạp người vào Đảng; xem xét người vào cấp ủy, làm cán bộ chủ chốt tại các khoa phòng, bộ phận, vị trí trọng yếu, việc kết nạp vào Đảng và bố trí sử dụng cán bộ, đảng viên có vấn đề về chính trị; việc ra nước ngoài, quan hệ với cá nhân, tổ chức nước ngoài được đảng ủy bộ phận quan tâm chỉ đạo, cân nhắc trước khi tổ chức thực hiện, ra các quyết định liên quan tới nhân sự.

Nguyên Khải

707/VDD-GSDD

V/v Thông báo thông điệp truyền thông cho vùng bị thiên tai lũ lụt

22034/QĐ-BCĐQG

V/v ban hành "Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại khu chung cư"

2203/QĐ-BCĐQG

V/v ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại hộ gia đình

84/2015/QH13

Luật An toàn vệ sinh lao động

24/2020/NĐ-CP

Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

13045/UBND-KGVX

V/v Cài đặt và sử dụng ứng dụng "An toàn COVID-19"

12727/UBND-KGVX

V/v triển khai Công điện số 1852/CĐ-BCĐ ngày 30/11/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19

2935/QĐ-IPN

CÔNG NHẬN PHÒNG XÉT NGHIỆM ĐƯỢC PHÉP KHẲNG ĐỊNH CÁC TRƯỜNG HỢP DƯƠNG TÍNH VỚI SARS-CoV-2

7511/UBND-YT

V/v triển khai Công điện 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng chính phủ

06/CĐ-CTUBND

Về việc tăng cường triển khai các công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới

5053/QĐ-BYT

V/v Ban hành "Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính"

21/CT-BYT

V/v Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

35/2019/TT-BYT

Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám, chữa bệnh

1519/BYT-MT

Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng bệnh Covid-19 cho người dân và cộng đồng

1441/BYT-MT

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-BYT của Bộ Y tế

4278/SYT-TTra

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ

4131/SYT-NVY

V/v Triển khai hoạt dộng phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trạng thái bình thường mới

3088/SYT-NVY

V/v thực hiện Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế

2899/SYT-NVD

V/v đình chỉ lưu hành thuốc Bivantox không đạt tiêu chuẩn chất lượng

2022/SYT-NVY

V/v thực hiện Quyết định số 2011/QĐ-BYT ngày 19/5/2020 của Bộ Y tế

113/QĐ-KSBT

V/v Ban hành quy chế tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

14/QĐ-KSBT

Ban hành quy chế làm việc của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

133/QĐ-KSBT

V/v Ban hành Quy định tiêu chuẩn, đánh giá, xếp loại A, B, C hàng tháng cho công chức, viên chức, người lao động của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

195/QĐ-KSBT

V/v ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

307/QĐ-KSBT

V/v công khai dự toán 9 tháng đầu năm 2020 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa

310/BTTTT-ƯDCNTT

Công văn số 310/BTTTT-ƯDCNTT ngày 10/02/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Tổng đài tư vấn các dịch vụ
Số ĐIỆN THOẠI
Thống kê
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay324
  • Tháng hiện tại10618
  • Năm hiện tại10618
  • Tổng lượt truy cập57511
  • Xem tiếp >>
Chung sống an toàn với đại dịch COVID-19
An toàn vệ sinh thực phẩm
Liên kết website