Cuộc thi “Y tế cơ sở giỏi năm 2024”

07/02/2024
Thực hiện kế hoạch số 255/KH-SYT ngày 18/01/2024 về kế hoạch Thi đua hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở và triển khai Cuộc thi “Y tế cơ sở giỏi năm 2024”.

HÌNH THỨC TỔ CHỨC CUỘC THI
1. Tên Cuộc thi: “Y tế cơ sở giỏi năm 2024”.
2. Cơ quan tổ chức: Bộ Y tế
3. Thời gian tổ chức: Năm 2024.
4. Địa điểm:
- Vòng thi khu vực tại khu vực Trung Bộ: Dự kiến tổ chức tại tỉnh Bình Định.
- Vòng chung kết dự kiến được tổ chức tại thủ đô Hà Nội.
5. Nội dung Cuộc thi:
- Truyền thông việc thực hiện pháp luật, chính sách, các Chỉ thị, Nghị quyết,
hướng dẫn, các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế và các cấp chính quyền về
công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
- Thể hiện các kiến thức, kỹ năng chuyên môn về chăm sóc sức khỏe ban đầu
tại Trạm Y tế cấp xã, quản lý các bệnh không lây nhiễm, phòng, chống dịch bệnh,
tiêm chủng, chăm sóc thai sản, chăm sóc dinh dưỡng, vận động cai nghiện ma túy và
các chất kích thích...
- Xử lý các tình huống giao tiếp, ứng xử; trình bày các sáng kiến về truyền
thông giáo dục sức khỏe, tư vấn và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại
Trạm Y tế cấp xã.
6. Đối tượng dự thi:
- Người dự thi có quốc tịch Việt Nam, là nhân viên y tế thuộc trạm y tế xã,
phường, thị trấn; cộng tác viên y tế, cộng tác viên dân số, nhân viên y tế thôn tại các
thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Đối với người dự thi đang trong giai đoạn ký hợp
đồng lao động, cần phải có tên trong bảng lương của đơn vị từ 3 tháng trở lên, tính
đến thời điểm tổ chức Cuộc thi khu vực Trung Bộ.
- Mỗi đội dự thi có không quá 10 thành viên, trong đó có ít nhất 01 Trưởng
trạm y tế cấp xã.
7. Cách thức tổ chức Cuộc thi:
7.1. Vòng thi Sơ khảo (tại các huyện, thị xã, thành phố):
Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND cấp huyện tổ
chức theo hướng dẫn sau:
- Gồm 03 phần thi: Lời chào, kiến thức và tài năng.
- Lưu ý:
+ Đây là vòng thi không bắt buộc.
+ Tùy vào tình hình, điều kiện thực tế, các huyện, thị xã, thành phố có thể chủ
động xây dựng nội dung và tổ chức Cuộc thi thành phong trào tại địa phương nhằm
động viên, khích lệ tinh thần hăng say làm việc của cán bộ y tê cơ sở và lựa chọn,
giới thiệu 01 đội thi xuất sắc nhất về Sở Y tế trước ngày 15/4/2024 để xem xét,
chọn cử 01 đội thi tham gia vòng thi khu vực Trung Bộ.
7.2. Vòng thi Khu vực Trung Bộ: Gồm 03 phần:
- Lời chào:
+ Các đội giới thiệu tóm tắt về đơn vị mình, giới thiệu các thành viên của đội,
đưa ra thông điệp chăm sóc sức khỏe nhân dân muốn truyền tải (Slogan - khẩu hiệu,
tranh, ảnh...).
+ Trình diễn trang phục truyền thống, trang phục đặc trưng vùng miền, trang
phục của đồng bào dân tộc thiểu số, trang phục ngành y, hoặc đồng phục của đơn vị
mình.
+ Thời gian: Tối đa 07 phút/ đội.
- Kiến thức:
+ Mỗi đội cử 03 thành viên tham gia, trong đó có 01 thành viên là Trưởng
trạm y tế.
+ Các đội phải trả lời 03 câu hỏi trắc nghiệm về chuyên môn.
+ Mỗi câu hỏi được phép chuẩn bị trong thời gian 10 giây. Hết thời gian
chuẩn bị, mỗi đội cử 01 đại diện giơ bảng đáp án để trả lời.
+ Câu hỏi dùng cho các đợt là khác nhau.
- Tài năng.
+ Các đội trình bày tiểu phâm thể hiện rõ khả năng đổi mới hoạt động truyền
thông giáo dục sức khỏe nhằm mục đích: tuyên truyền thực hiện lối sống lành mạnh,
phòng chống dịch bệnh, thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe, vận động cộng đồng
tham gia các hoạt động.
+ Khuyến khích sử dụng các làn điệu dân ca của địa phương, áp dụng các
công nghệ biểu diễn hiện đại.
+ Thời gian: Tối đa 10 phút/ đội.
- Lưu ý:
+ Các đội thi cần xây dựng các video clip hình ảnh để phát trên màn hình
LED làm phông nền cho sân khấu, phù hợp với nội dung của các phần thi “Lời
chào” và “Tài năng”.
+ Không sử dụng lời hát thu âm sẵn cho các vai diễn trong hai phần thi “Lời
chào” và “Tài năng”.
7.3. Vòng thi Chung kết: Bao gồm các đội thi đoạt giải Nhất và giải Nhì tại
các vòng thi khu vực, gồm 03 phần:
- Phần “Lời chào” và “Tài năng”, hình thức thi và thời gian giống như vòng
thi khu vực.
- Riêng phần “Kiến thức” được thay thế bằng phần thi “Trưởng trạm giỏi”:
+ Tham gia phần thi này là Trưởng trạm y tế - thành viên đội thi.
+ Ban Giám khảo đưa ra tình huống và thí sinh có phương án giải quyết.
+ Thời gian: chuẩn bị không quá 1 phút và trả lời không quá 3 phút.
8. Tiến độ thực hiện của các huyện, thị xã, thành phố

TT Thời gian Hoạt động
1 Tháng 01/2024 Ban hành và triển khai Kế hoạch.
2 Từ tháng
01/2024-
02/2024
- Các huyện, thị xã, thành phố thành lập Ban tổ chức, Ban
Giám khảo, Tổ giúp việc, xây dựng nhiệm vụ các bộ phận liên
quan.
- Xây dựng bộ câu hỏi, nội dung cho các phần thi.
- Xây dựng thể lệ Cuộc thi.
3 Từ tháng
02/2024-
04/2024
Ị?
- Tổ chức Cuộc thi tại huyện, thị xã, thành phố;
- Lựa chọn, giới thiệu 01 đội thi xuất sắc nhất về Sở Y tế
trước ngày 15/4/2024 để xem xét, chọn cử 01 đội thi tham gia
vòng thi khu vực Trung Bộ.
4 Từ tháng 02-
12/2024
Truyền thông về Cuộc thi trên các phương tiện truyền thông
đại chúng và mạng xã hội.

9. Cơ cấu giải thưởng
- Cuộc thi có 04 mức giải: Giải nhất, Giải nhì, Giải ba và giải khuyến khích.
- Cơ cấu giải thưởng cụ thể như sau:
+ 01 Giải Nhất
+ 01 Giải Nhì
+ 01 Giải Ba
+ 03 Giải Khuyến khích
- Căn cứ trên chất lượng các phần dự thi của các đội tham dự Ban Tổ chức sẽ
quyết định về đưa ra các giải phụ (nếu có).

02/QĐ-TTg

Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2045

98/2021/NĐ-CP

Quản lý trang thiết bị y tế

20/2021/TT-BYT

Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế

7937/VPCP-QHQT

V/v áp dụng “Hộ chiếu vắc-xin” và các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia nước ngoài nhập cảnh phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế

285/TB-VPCP

Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trực tuyến các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19

1265/HD-BCĐ

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ NGƯỜI MẮC COVID-19 TẠI NHÀ

38/TB-UBND

Kết luận của UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 25/01/2022

48/TB-UBND

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thiệu kiêm Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 11/02/2022

38/TB-UBND

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tấn Tuân kiêm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 ngày 25/01/2022

509/UBND-KGVX

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN NHÂN DẦN 2022

472/QĐ-BYT

V/v hướng dẫn chẩn đoán điều trị, chăm sóc, theo dõi và quản lý người bệnh Hemophilia

627/QĐ-BYT

V/v ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn một số quy trình kỹ thuật điều trị bệnh sụp mi"

579/QĐ-BYT

V/v ban hành tài liệu chuyên môn "Hướng dẫn kiểm soát lây nhiễm lao trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và cộng đồng"

1695/KCB-NV

Tăng cường sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, hiệu quả tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1242/QĐ-BYT

Tài liệu hướng dẫn phục hồi chức năng và tự chăm sóc các bệnh có liên quan sau mắc Covid-19

1864/SYT-NVYD

Thu hồi thuốc Temozolomid Ribosepharm 100 mg

906/SYT-NVYD

TĂNG CƯỜNG TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

786/SYT-NVYD

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến 16h ngày 21/02/2022

786/SYT-NVYD

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến 16h ngày 21/02/2022

694/SYT-NVYD

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đến 17h ngày 15/02/2022

832/KSBT-TCHC

Mời chào giá dịch vụ thay vật tư thang máy

1008/KSBT-KHNV

Mời chào giá Sản xuất tài liệu truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá

1006/KSBT-KHNV

Mời chào giá mua hóa chất phòng, chống dịch bệnh năm 2024

986/KSBT-KHNV

Mời chào giá mua cơ số thuốc (lần 3)

954/KSBT-KHNV

Mời chào giá mua thuốc điều trị HIV/AIDS năm 2024

310/BTTTT-ƯDCNTT

Công văn số 310/BTTTT-ƯDCNTT ngày 10/02/2012 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Tổng đài tư vấn các dịch vụ
Số ĐIỆN THOẠI
Thống kê
  • Đang truy cập148
  • Hôm nay14794
  • Tháng hiện tại114962
  • Năm hiện tại1310421
  • Tổng lượt truy cập7476321
  • Xem tiếp >>
Phòng chống cúm A(H5) trên người
Liên kết website